F?rfattararkiv: Marie-Louise Apelqvist

Stor v?rmebandsorder fr?n CERN

V?rldens st?rsta partikelfysiklaboratorium, CERN i Geneve, Schweiz har best?llt n?rmare 800 st v?rmeband i olika l?ngder fr?n 0,5 till 9 m. Banden ska anv?ndas f?r att v?rma ur utrustningen f?r partikelacceleration fr?n fukt- och mikropartiklar.

”Det ?r alltid roligt att f? en bekr?ftelse p? bra kvalitet, s?ger Henry Kvael, VD p? Hemi Heating. CERN har varit en trogen kund i ?ver 20 ?r och vi har under ?rens lopp levererat en hel del v?rmejackor till deras UHV-utrustning”.

En s? h?r stor bandorder har vi aldrig haft tidigare men s? ?r ju CERN ingen liten anl?ggning heller”, avslutar Henry.

L?s mer om CERN h?r >>


L?s om v?ra v?rmeband h?r >>

”Airlock” Ny smart f?rslutning av v?rmet?lt!

?nskem?len om drifttemperatur p? v?ra t?lt skiljer sig ofta ganska mycket och vid h?gre temperaturer inneb?r det fler lager med isolering f?r att f?rhindra v?rmel?ckage.

V?r nya f?rslutningskonstruktion ”Airlock”, ger en l?gre energif?rbrukning samtidigt som den skyddar Velcro f?rslutningen fr?n eventuella v?rmel?ckage. Resultatet blir ett ?nnu t?tare t?lt som kan v?rmas till h?gre temperaturer med f?rre lager isolering vilket ?r smidigare att hantera till en avsev?rt l?gre kostnad.

Nya dimensioner p? kabelr?tningsset

Hemi Heatings flexibla v?rmeset anv?nds f?r relaxering och r?tning vid skarvning av h?gsp?nningskabel, vilket kompletteras med ytterligare ett f?rdigt set f?r kablar med diametern 40-69 mm.

Med v?rt kabelr?tningssystem (CSR) kan vi garantera en j?mn, s?ker och kontrollerad v?rmning som inte riskerar att skada kabeln. F?rdelarna som uppskattas med systemet ?r att det ?r s? smidigt att anv?nda, den snabba verkningsgraden och h?llbarheten. P? grund av en v?xande f?rfr?gan efter mindre dimensioner s? har vi l?tit ut?ka systemet med ytterligare set.

Setet levereras komplett i en praktisk v?ska tillsammans med temperaturreglering och kan ?ven, liksom tidigare set (CSR 70-115), best?llas som dubbelset.

Enkelsetet (CSR 40-69/1) t?cker en kabel?nde medans dubbelsetet (CSR 40-69/2) kan v?rma b?da skarv?ndarna samtidigt.

Anslutningssp?nning: 220-240VAC
Drifttemperatur: 95°C

L?s mer om v?rt kabelr?tningsset:

Cable straightening

F?r mer information, v?nligen kontakta:
Tel. +46 8 554 23 250
Fax. +46 8 554 23 255
E-post: info@hemiheating.se

 

Stolt huvudleverant?r av bakeout utrustning till MAX IV laboratoriet!

Hemi Heating har blivit utvald som huvudleverant?r av bakeout utrustning till MAX IV laboratoriet i Lund, vilket r?knas som en av de fr?msta synkotronljusanl?ggningarna i v?rlden. Innan de tv? acceleratorerna i anl?ggningen kan anv?ndas m?ste de v?rmas ur och d?rf?r har det varit mycket viktigt att kontrollera s? att v?rmesystemet fungerar som det ska.

Nyligen genomf?rdes det sista testet f?r leveransen som ska s?kra anl?ggningens urbakningsprocess. Tv? t?lt p? vardera 23 meter best?ende av 8 st zoner vardera och ytterligare ett 8,5 meters t?lt har hittills levererats. Varje 23 meters ”ugn” ska baka ur och aktivera tv? sektioner i taget av den stora vakuumkammaren med en omkrets p? 528 m. Totalt 30 st v?rmefl?ktar v?rmer upp de tv? ugnsl?ngderna. 8,5 meters t?ltet v?rms upp av 10 st fl?ktar och ska anv?ndas till urbakning av den mindre kammaren i anl?ggningen med en omkrets p? 96 m. PC ?vervakad temperaturkontroll ing?r ocks? i leveransen.

I ett s?dant h?r stort projekt ?r det mycket som ska pusslas ihop. Det ?r oerh?rt viktigt med passform och t?thet f?r att undvika v?rmef?rluster och d?rf?r har vi varit p? plats vid testk?rningar f?r att dokumentera med v?rmekamera och m?ta temperaturen. De som ska jobba med systemet m?ste ocks? s?ttas in i hur v?rmeregleringen ska styras och ?vervakas f?r b?sta effekt. Nu ser allt ut att fungera som det ska och planen ?r att hela systemet ska vara i drift i slutet p? november”, s?ger Bengt Ericsson p? Hemi Heating, teknisk ingenj?r och f?rs?ljningsansvarig f?r projektet.

Se bilder fr?n installationen:
Bakeout tent at MAX IV_picture 2
Bakeout tent at MAX IV_picture 3
Bakeout tent at MAX IV_picture 4
Temperature control_picture
1

Fakta om MAX IV
P? MAX IV-laboratoriet i Lund bedrivs forskning med hj?lp av synkrotronljus. Forskningen sker inom ett brett omr?de – fr?n arkeologi till nanoteknologi. Laboratoriet best?r idag av anl?ggningarna MAX I, II och III och anv?nds av forskare fr?n hela v?rlden. MAX IV ?r en mycket st?rre och mer utvecklad version av de tidigare anl?ggningarna och kommer, n?r den st?r f?rdig, att vara en av de fr?msta synkrotronljusanl?ggningarna i v?rlden. Hela anl?ggningen ber?knas uppta ett omr?de om ca 50 000 m2. P? sikt kommer verksamheten p? nuvarande MAX-laboratoriet att flyttas ?ver till MAX IV.

Hemi Heating lanserar ny v?rmefl?kt!

S?kerhet och helhetst?nk har varit fokus i utvecklingen av Hemi Heating’s egentillverkade v?rmefl?kt. Den st?rsta f?rdelen ?r att best?llarna nu kan erbjudas nyckelf?rdiga l?sningar f?r UHV-urbakning fr?n en och samma leverant?r.

”Eftersom vi tillverkar v?rmet?lt f?r urbakning av UHV s? blev det ett naturligt steg att ocks? vidareutveckla sj?lva v?rmek?llan till dessa. De fl?ktversioner som finns ?r ganska f? och har varit desamma sedan i b?rjan p? 90-talet s? det var dags f?r utveckling. Vi har bl.a. adderat internt ?verhettningsskydd och dessutom designat fl?ktk?pan s? att man inte ska kunna br?nna sig p? n?gra varma ytor n?r fl?kten blir varm. Sammantaget f?r v?ra kunder en produkt med ?kad s?kerhet och st?rre flexibilitet”, s?ger Peter S?derling som ?r Teknisk chef p? Hemi Heating.

Ut?ver det ?r fl?kten, som g?r under ben?mningen HF-230 VAC, utrustad med ett separat inbyggt termoelement, vilket m?jligg?r extern temperaturreglering. Monteringen har f?renklats eftersom v?rmet?lten designats om efter den nya fl?ktmodellen f?r b?sta passform. HF-230 VAC passar ocks? f?r montering i den ?ldre t?ltdesignen.

”Nu kan vi leverera ett fullst?ndigt koncept vilket inneb?r stora f?rdelar f?r v?ra best?llare. Det ?r j?tteroligt att vi kan erbjuda ?nnu b?ttre l?sningar och att vi nu med stolthet kan kalla oss totalleverant?r av utrustning f?r UHV-urbakning”, avslutar Peter S?derling.

HF-230 VAC uppfyller alla till?mpliga s?kerhetskrav och levereras med ett ?rs garanti. Kan best?llas med extra ”fot” som h?jer fl?kten 10 cm.

F?r mer information kontakta:
Peter S?derling, Teknisk chef
Direkt: +46 8?554?232 61
Mobil:? +46?760?503?245

Produktblad med teknisk information
HF-230 VAC

Vi har nu ett komplett sortiment f?r UHV urbakning!

Nu beh?ver du inte v?nda dig till flera olika leverant?rer f?r att hantera processen med UHV urbakning. Vi erbjuder ett fullst?ndigt sortiment med allt fr?n extra stark aluminiumfolie till kompletta v?rmet?lt som anpassas helt efter ?nskem?l och h?ller kraven f?r renrum. Naturligtvis har vi ocks? tillh?rande mycket s?kra och tillf?rlitliga v?rmefl?ktar som ?r enkla att montera och reglera efter ?nskad temperatur.

Oavsett form p? komponenterna som ska v?rmas har vi en l?sning. V?rmet?lten anpassas helt efter de st?rsta UHV-systemen och levereras med aluminiumstativ medan utstickande komponenter som t ex. ”Transfer arms och Manipulator bellows” effektivt t?cks med v?rmejackor och/eller v?rmeband.

V?lkommen att kontakta oss f?r r?dgivning av b?sta l?sning!

Se hela UHV sortimentet h?r: UHV Bakeout Concept